Regulamin członkostwa w Klubie Ambasadorów Marki Kolagen10k

 

 
1. Wprowadzenie


Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) określa warunki i zasady członkostwa w Klubie Ambasadorów marki Kolagen10k.

1. Sklep prowadzi sprzedaż wybranych oryginalnych Towarów za pośrednictwem sieci Internet – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.kolagen10k.pl

2. Członkostwo w Klubie Ambasadorów Marki Kolagen10k daje możliwość zarabiania osobom biorących udział w rozbudowie sieci naszych konsumentów oraz swoich Ambasadorów. 

2. Dane osobowe 

1. Podczas rejestracji konta jako Ambasador marki Kolagen10k Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, takich jak: Imię, nazwisko, adres email oraz numer konta do wypłat prowizji z tytułu bycia Ambasadorem Marki Kolagen10k

2. Administratorem danych osobowych jest MARTEL-EDU Stanisław Jędrysiak z siedzibą w Kaliszu (adres siedziby: ul. Godebskiego 21, 62-800 Kalisz); NIP: 9251706452; REGON: 971182207; oraz adres poczty elektronicznej: sklep@kolagen10k.pl.

3. Użytkownik, będący członkiem Klubu Ambasadorów Marki Kolagen10k, akceptuje całość postanowień Regulaminu, zobowiązuje się do wszystkich wynikających z niego zasad oraz przyjmuje do wiadomości, że rejestracja w Klubie oraz korzystanie z niego może odbywać się wyłącznie w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zasady uzyskiwania prowizji

1. Rejestrując się jako Członek Klubu Ambasadorów Marki Kolagen10k, każdy z Ambasadorów otrzymuje swój unikalny link referencyjny do poleceń marki Kolagen10k. W momencie, gdy nowo zarejestrowana osoba zarejestruje się w sklepie internetowym z linku referencyjnego Ambasadora i zrobi zakupy w sklepie internetowym www.kolagen10k.pl, to osoba polecająca, czyli Ambasador Marki Kolagen10k otrzyma 20% prowizji z jej zakupów. Suma prowizji oraz ilość osób, które zarejestrowały się z linku referencyjnego widnieją w Panelu Ambasadorów marki Kolagen10k.

4. Wypłata prowizji lub nagród

1. Dostępne są dwie opcje uzyskania profitów za bycie Członkiem Klubu Ambasadorów Marki Kolagen10k. Jest to prowizja lub rabat na zakupy w naszym sklepie internetowym.

2. Prowizja wypłacana jest Członkowi Klubu Ambasadorów Marki Kolagen10k za każdy okres rozliczeniowy do 10. dnia kolejnego miesiąca po zakończonym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy trwa jeden miesiąc. 

3. Drugą opcją na wykorzystanie środków z uzyskanej prowizji jest możliwość kupna Kolagenu 10 000 mg w cenie 1 gr w momencie, gdy osoby, które zarejestrowały się z linku referencyjnego Członka Klubu Ambasadorów zakupiły przynajmniej 10 sztuk Kolagenu 10 000 mg, czyli przekroczyły 299,00 zł brutto uzyskanej prowizji.

5. Wystąpienie członkostwa z Klubu Ambasadorów Marki Kolagen10k

1. Członek Klubu ma prawo do wypowiedzenia członkostwa w Klubie Ambasadorów Marki. Wypowiedzenie nabiera mocy prawnej, z upływem otrzymania pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu członkostwa. Osoba występująca traci swoją strukturę oraz wszelkie dotychczasowo wygenerowane prowizje.